رتبه بندی عروس سرا‌‌‌‌های برتر کشور - آذر 1396

header
Arooskoo Ads
(0)
(0)
رتبه بندی عروس سرا‌‌‌‌های برتر کشور - آذر 1396
رتبه بندی برترین سالن‌‌‌‌های زیبایی و عروس سرا‌‌‌‌های کشور در آذر ماه 1396
نیوآ انتخاب مناسب برای عروس و داماد ها

رتبه بندی برترین سالن‌‌‌‌های زیبایی و عروس سرا‌‌‌‌های کشور - آذر ماه 1396

معرفی برترین برند‌‌‌‌های عروسی در سایت بزرگ عروسکو
رتبه

عنوان تجاری

نام مدیریت

شهر

مجموع امتیازات

روند

1سالن زیبایی آفرینامولاناتهران856-
2عروس سرای گریمورحسنیمشهد749 
3زیبایی سرمه وسمه-تهران734 
4زیبایی فهیمه فهرستیانفهرستیاناصفهان740 
5زیبایی شیوانااکرادتهران725 
6زیبایی نغمه و نگینالیاسیمشهد711 
7سالن زیبایی مریم خطیرخطیرکرج685 
8زیبایی شهره دوستیدوستیتهران680 
9عروس سرای فرآرارحیمیمشهد505 
10زیبایی مریم رئوفرئوفتهران503 
11زیبایی رزلیاناسبزیتهران498 
12سالن زیبایی لی لیاحمدیاهواز492 
13عروس سرای مینا گلکارگلکاراصفهان490 
14عروس سرای رادااحمدیتهران486 
15سالن زیبایی بانو نامینامیتهران485 
16عروس سرای مسیرشیدیتهران481 
17زیبایی چهره پردازانصالحیاصفهان480 
18زیبایی بانو فراهانیفراهانیتهران470 
19زیبایی مارسداودیتهران469 
20عروس سرای ویونااکبریتهران465 
21زیبایی نیلوفر آبینیکیتهران460 
22سالن زیبایی نایریکاافشارتهران440 
23سالن زیبایی مینلبحرانیتهران439 
24زیبایی خانوم گلمسکینتهران438 
25عروس سرای تکابراهیمیاصفهان432 
26زیبایی رز صورتیسلمانیتهران430 
27عروس سرای آرامیوسفی نیاتهران429 
28عروس سرای شیدازرگراناصفهان428 
29عروس سرای کلبه عروسجاویدتبریز427 
30زیبایی کوئینصدرالاشرفیتهران425 
31زیبایی ژامکرضاییتهران421 
32زیبایی تندیس الکاکاشفیتهران420 
33زیبایی مهسا یزدانفریزدانفراصفهان418 
34زیبایی لیلیانفهیمی نژادشیراز417 
35زیبایی گل یخمعظمیتهران412 
36عروس سرای الیصادقیتهران410 
37زیبایی گیسو آراده بزرگیشیراز407 
38زیبایی عروس لبنانرضاییشیراز406 
39زیبایی مینا میرزاییمیرزاییکرج404 
40زیبایی جلوهروزبهانیتهران402 
41عروس سرای رژلبمایلیتهران400 
42زیبایی عروس ماسکرضاییشیراز396 
43زیبایی ره آفرینطهاریتهران385 
44عروس سرای قشنگهاحدیتهران384 
45زیبایی خانوم خاصطلاییتهران382 
46زیبایی صورتگرمسعودیتهران380 
47زیبایی برترمصطفویساری376 
48زیبایی خانوم زیبابرادرانکرج370 
49زیبایی رویال صدفسیفتهران350 
50زیبایی آهوبرزگرمشهد263 


تعداد سالن‌‌‌‌های زیبایی و عروس سرا‌‌‌‌های شناسایی شده:
شهر برگزیده آذر ماه:

Change all of Arooskoo's personnel to maintain qualityfacebookinstagramaparatgoogletelegramtwiteryoulinkedin
نظرات شما
*نام و نام خانوادگی
ایمیل اختیاری
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر