آخرین رویداد

header
Arooskoo Ads
خدمات ادمین، پرطرفدارترین سرویس شرکت عروسکو در سال 1400 خدمات ادمین، پرطرفدارترین سرویس شرکت عروسکو در سال 1400 خدمات ادمین اینستاگرام در وب سایت عروسکو جزو پر طرفدارترین سرویس های این شرکت می باشد. شنبه چهارم اردیبهشت ۰۰ در سالی که گذشت؛ گزارشی از اقدامات و رویدادهای سایت عروسکو در سال 1399 در سالی که گذشت؛ گزارشی از اقدامات و رویدادهای سایت عروسکو در سال 1399 در ساعات پایانی سال 1399 هستیم و لازم دانستیم تا همه ی اتفاقات و رویدادهای سایت عروسکو را در سال گذشته بررسی نماییم. چهارشنبه بیست و هفتم اسفند ۹۹ برنامه آشپزی به سبک عروسکو با حضور شف صانعی برای سال 1400 آماده پخش می شود برنامه آشپزی به سبک عروسکو با حضور شف صانعی برای سال 1400 آماده پخش می شود پایان روزهای فیلمبرداری فصل اول برنامه آشپزی به سبک عروسکو در سال 1399 چهارشنبه بیستم اسفند ۹۹ جایزه نقدی برای کتاب خوانی در نوروز 1400 - مسابقه کتابخوانی عروسکو جایزه نقدی برای کتاب خوانی در نوروز 1400 - مسابقه کتابخوانی عروسکو گامی دیگر از شرکت عروسکو برای ترویج فرهنگ کتابخوانی در کشور از تاریخ 1399/12/15 تا تاریخ 1400/01/15 جمعه پانزدهم اسفند ۹۹ مهرناز حسینعلی استاد گریم بیوتی و سینمایی به هیئت ژوری سایت عروسکو پیوست مهرناز حسینعلی استاد گریم بیوتی و سینمایی به هیئت ژوری سایت عروسکو پیوست سرکار خانم مهرناز حسینعلی استاد بی بدیل گریم سینمایی و بیوتی و مدرس بین المللی هنر گریم ، به عنوان داور اصلی و عضو دائم انتخاب شده اند... شنبه نهم اسفند ۹۹