جداول رتبه بندی برند‌‌‌‌های برتر آتلیه عکاسی ایران شهریور 1398

header
Arooskoo Ads
(5)
(0)
جداول رتبه بندی برند‌‌‌‌های برتر آتلیه عکاسی ایران شهریور 1398

رتبه بندی برند‌‌‌‌های آتلیه عکاسی عروس در شهریور 98

 

 

رتبه بندی برند‌‌‌‌های عروسی کشور

برند‌‌‌‌های برتر آتلیه عکاسی - شهریور 1398

 

 

 

رتبه

عنوان تجاری

نام مدیریت

شهر

مجموع امتیازات

روند

1استودیو نوربین-تهران995-
2استودیو اسداللهیاسداللهیتهران975-
3استودیو اس اند اسعطارزادهتهران970-
4استودیو روهانامینیاصفهان965-
5استودیو هینا-تهران952-
6استودیو ویانضیاییاهواز950-
7استودیو دیدنوبغدادیتهران948-
8استودیو رمانتیکسیوشیاهواز940-
9استودیو رسانه فیلم-اهواز930-
10استودیو رویانلهبیشیراز926-
11آتلیه شاینرفیعی نیاتهران915-
12استودیو متروپلمعصوم پوراهواز905-
13استودیو زاوا-اهواز750-
14آتلیه هشت-اصفهان742-
15استودیو سهادلیریاصفهان740-
16آتلیه پیکرحیمیشیراز720-
17آتلیه رهاکریمیاصفهان712-
18استودیو مینیاتور-تهران706-
19آتلیه مهتامهتابتهران629-
20استودیو روزبهحاجتیتهران620-
21آتلیه رامکاحسینیتهران603-
22آتلیه نوراعدنانیتهران600-
23آتلیه ژستحسینیتهران598-
24استودیو بعد سومپور آدمشیراز549-
25آتلیه چشمان سیاهصفاییاصفهان540-
26آتلیه پاپیونزارعاصفهان536-
27آتلیه رستاکغفاریتهران526-
28استودیو تک چهره هاجلالیتهران522-
29استودیو نقش خیالشیرازیتهران518-
30استودیو مرجانشعبان نیاتنکابن514-
31استودیو کاخحقیقت جوکرمانشاه510-
32استودیو مد روزشاهیاصفهان506-
33آتلیه ورسای-تهران501-
34آتلیه کیفیتنمکیتبریز500-
35استودیو ریحانعسگریتهران495-
36آتلیه هورشیدصادقیتهران492-
37آتلیه مسیحیحیویکرمانشاه490-
38آتلیه فیورهعطاراشرفیتهران485-
39آتلیه شوکعاشوریرشت480-
40آتلیه آمیتیسخطاییتهران472-
41آتلیه همسرانصفاییاصفهان469-
42آتلیه حسلایقی بر حقرشت465-
43آتلیه شیدرزاقیساری460-
44آتلیه آرسیحسینیشیراز455-
45آتلیه جردنفروزانیشیراز450-
46آتلیه سوژه-همدان449 
47آتلیه دیاموندزندیتهران447-
48استودیو اریکرحمانیرشت446-
49استودیو مکسرهنمارشت445-
50آتلیه پرستیژ-تهران442-
51آتلیه مهتابحسینی لرتبریز440-
52آتلیه فلامینگو-مشهد435-
53آتلیه مهراقبالاردبیل432-
54آتلیه آفتابیزدیکرمان430-
55آتلیه سه نمافتحعلیاناراک429-
56آتلیه سناتورمیرزاییاصفهان428-
57استودیو اخواناخوانتهران420-
58استودیو بارادآریاتهران415-
59آتلیه تیراژهصادقیشیراز412-
60آتلیه ونودهقانتهران410-
61آتلیه مانیادآقاجاریتهران407-
62آتلیه فانوسشاهرخیتهران406-
63آتلیه پارس تصویررضاییشیراز402-
64آتلیه دویار-همدان401-
65آتلیه نگاه نوقاسمیساری396-
66آتلیه سایانصفاییاصفهان394-
67استودیو دنرضویرشت392-
68آتلیه هنرفرجادیاهواز391-
69آتلیه پایامدرسی نیاقزوین390-
70آتلیه نارمکفندرسکیگرگان386-
71آتلیه آریاناکردمینکاشان382-
72آتلیه میلادرهایاسوج381-
73استودیو ژوانیلونیتهران380-
74آتلیه تیراژهشاکربوشهر372-
75آتلیه آرتبند علیزادهاردبیل370-
76آتلیه نگاه برتراستاجیگرگان365-
77آتلیه فریم-تهران342-
78آتلیه آپامهرضوییزد312-
79آتلیه انارخامنه زادتبریز308-
80آتلیه مدرنآصفه خیرسمنان304-
81عکاسی آروشامهریزنجان299-
82آتلیه محیـاکاظمیقم263-
83آتلیه سیمارضایی برمیسمنان261-
84آتلیه پژواکقربانی نژادگرگان260-
85آتلیه نایتبرزگرشیراز241-
86استودیو تاس-اهواز240-
87استودیو آبادان فیلمعیدانآبادان238-
88آتلیه زومپاریادهمدان237-
89استودیو ژوانمشهودیتهران230-
90آتلیه مینوسااحمدیتهران229-
91آتلیه بابازادهبابازادهساری227-
92آتلیه افراقادریهمدان215-
93آتلیه حرف اولتحویلیاناصفهان214-
94آتلیه آریننسیانیشهریار211-
95آتلیه عکاسخانهامامیاصفهان207-
96آتلیه فلامینگو-مشهد150-
97آتلیه میلاداحدیقم100-
98آتلیه الههعباس خانشهریار96-
99استودیو شاهکار فیلمداوودیتهران82-
100آتلیه تصویر داغطوریمشهد41-


تعداد کل آتلیه‌‌‌‌های عکاسی شناسایی شده: 915912
شهر برگزیده: تهران

 

 

 

به جدیدترین رتبه بندی ها مراجعه کنید

بهترین آتلیه‌‌‌‌های عکاسی

aparatlinkedintwiterfacebookyouinstagramtelegram
مرتبط با این بخش