برندهای برتر عروس سراهای اصفهان

Arooskoo Ads
جمعه بیست و دوم دی ۹۶
(0)
(0)
برندهای برتر عروس سراهای اصفهان
 

10 برند برتر سالن زیبایی و عروس سرا در اصفهان


 

رتبه

عنوان تجاری

نام مدیریت

مجموع امتیازات

روند

1

زیبایی فهیمه فهرستیان

فرستیان

95

-

2

زیبایی آتنا ابراهیمی

ابراهیمی

87

-

3

زیبایی نازی دهخدا

دهخدا

85

-

4

زیبایی سعیده رهنما

رهنما

81

-

5

زیبایی عاطی لیدی

محمدی

71

-

6

زیبایی ماه تی تی

بالایی

70

-

7

زیبایی مژگان عباسی

عباسی

63

-

8

زیبایی مروارید

زالی زاده

51

-

9

زیبایی آوای ماهور

مهمان دوست

45

-

10

زیبایی تک

ابراهیم زاده

35

-

 
googleinstagramyoufacebooklinkedinaparattwitertelegram
مرتبط با این بخش